რა უნდა იცოდე STEM სკოლის შესახებ

STEM სკოლა საქართველოს ბანკისა და კომაროვის სკოლის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტია. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ხელმისაწვდომობასა და პოპულარიზაციას.

პირველად საქართველოში VII-XI კლასის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა, გაიარონ 1-წლიანი სასწავლო კურსი ონლაინ, STEM მიმართულებით და მიიღონ სერტიფიცირებული, აკადემიური, ხარისხიანი თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნა.

მეცნიერება

STEM პროექტების განხორციელება გვეხმარება აღმოვაჩინოთ და შევისწავლოთ ბუნების კანონზომიერებები, იმისათვის რომ ეს ცოდნა ადამიანების საკეთილდღეოდ გამოვიყენოთ

ტექნოლოგია

ტექნოლოგიების შექმნა გვიმარტივებს ყოველდღიურობას და ხელშესახებს ხდის იმას, რაც ადამიანისთვის მხოლოდ ფანტაზიის ნაყოფი შეიძლება ყოფილიყო

ინჟინერია

ინჟინერია ბუნების კანონზომიერებების პრაქტიკული დანიშნულებით გამოყენებასა და შესაბამისი ტექნოლოგიების შექმნაში გვეხმარება

მათემატიკა

მათემატიკური უნარები და ლოგიკური აზროვნება  ბუნების მოვლენების აღწერის,  ალგორითმების შემუშავებისა და ინჟინრული პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობას გვაძლევს

რა არის STEM სკოლის უპირატესობები?

 • STEM სკოლა შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო საბაზისო ცოდნა ელექტროინჟინერიასა და პროგრამირებაში, ფუნქციურად გამოიყენო მიღებული გამოცდილება და დამოუკიდებლად განაგრძო განვითარება
 • STEM სკოლაში სასწავლო პროცესსა და სწავლების ხარისხს მართავს კომაროვის სკოლა − შენი მასწავლებლები იქნებიან STEM სწავლების გამოცდილების მქონე კომაროვის პროფესიონალები
 • STEM სკოლის კურიკულუმი ინდივიდუალური, დასავლური საგანმანათლებლო პრინციპებისა და გამოცდილების მიხედვითაა შემუშავებული
 • სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მიიღებ სერტიფიკატს
 • ამ ეტაპზე, STEM სკოლა წარმატებით გაიარა 400-მდე მოსწავლემ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელთაგანაც 100-მდე საუკეთესო შედეგის მქონეს, სწავლა სრულად დაუფინანსდა საქართველოს ბანკის მიერ.
 • საქართველოს ბანკი ყოველწლიურად დამატებით 60 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლეს სრულად დაუფინანსებს სწავლას და გადასცემს კურსის გასავლელად საჭირო ტექნიკასა და მოწყობილობებს
 • STEM სკოლაში სწავლა შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად, დისტანციურ რეჟიმში ყოველ შაბათ ან კვირა დღეს (მოსწავლე თავად ირჩევს მისთვის ხელსაყრელ დღეს)

ინფორმაცია რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის შესახებ

როგორ უნდა გაიარო რეგისტრაცია?
 • STEM სკოლაში მოხვედრას შეძლებ, თუ ხარ მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 ან მე-11 კლასის მოსწავლე საქართველოს მასშტაბით ან ცხოვრობ საზღვარგარეთ და კარგად იცი ქართული ენა
 • პროექტში მოსახვედრად გასულ სასწავლო წელს შენი წლიური შეფასება ფიზიკასა და მათემატიკაში არ უნდა იყოს 8-ზე ნაკლები (რეგისტრაციის შემდეგ, როდესაც ამას STEM სკოლის ადმინისტრაცია მოითხოვს, უნდა წარმოადგინო ნიშნების ფურცელი, დადასტურებული სკოლის დირექტორის ხელმოწერითა და ბეჭდით)
 • STEM სკოლაში რეგისტრაცია წელიწადში ორჯერ, გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრების დასაწყისში ცხადდება
 • პროექტში მოსახვედრად ჩაგიტარდება ტესტირება, რომელიც შეამოწმებს შენი ლოგიკური აზროვნების უნარს, ალგორითმულ აზროვნებასა და მათემატიკის ცოდნას. (მისაღების გამოცდების ტესტების ნიმუშები იხილეთ აქ)
 • ამ ტესტირების შედეგებითვე გამოვლინდება წელიწადში 60 უმაღლესი ქულის მქონე მოსწავლე, რომლებიც საქართველოს ბანკისგან მიიღებენ სტიპენდიას და კურსის გავლას სრულიად უფასოდ შეძლებენ
 • ტესტირება ჩატარდება ონლაინ, ჩართული ვიდეოკამერებით
 • STEM სკოლაში ერთი თვის სწავლის ღირებულება 100 ლარია
როგორია სასწავლო პროცესი?
 • STEM სკოლაში სასწავლო პროცესი ორ მოდულად იყოფა და შესაბამისად ორ სასწავლო სემესტრზე ნაწილდება
 • გაკვეთილები ტარდება კვირაში ერთხელ – შაბათს ან კვირას – 2 ცვლად, საიდანაც აირჩევ შენთვის სასურველ დღეს და პერიოდს
  • 1. პირველი ცვლა -10:00-13:00 სთ
  • 2. მეორე ცვლა  14:00 -17:00
 • შენთვის სასურველ დღეს ჩაგიტარდება 4 გაკვეთილი, თითოეული კი 40 წუთს გაგრძელდება
 • მთლიანი სასწავლო კურსი, ორივე მოდული, შედგება 32 სასწავლო დღისგან და შესაბამისად, ამდენივე კვირისგან
 • გაკვეთილები ტარდება ონლაინ, Google Classroom პლატფორმის გამოყენებით
 • STEM სკოლაში სწავლისთვის უზრუნველყოფილი უნდა გქონდეს ხარისხიან ინტერნეტსა და ლეპტოპზე / კომპიუტერზე ხელმისაწვდომობა
 • სახელმძღვანელოებსა და ელექტრონულ საგანმანათლებლო რესურსებს STEM სკოლა მოგაწვდის
რას ისწავლი?

STEM სკოლის სრული კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს

ელექტრობის საწყისები:

 • ელექტრული მუხტი და ელექტრული დენი
 • ელექტრული ძაბვა, წინაღობა, ომის კანონი, ელექტრული სიმძლავრე
 • ელექტრული წრედის კომპონენტები, მიმდევრობითი და პარალელური შეერთება, შერეული შეერთება
 • ნახევარგამტარები და მათი გამოყენება ტექნოლოგიებში

Tinkercad პლატფორმის შესწავლა და გამოყენება:

 • ელექტრული წრედის კომპონენტების შესწავლა და საზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპის გაცნობა Tinkercad-ში
 • მიკროკონტროლერ arduino-ს მუშაობის პრინციპის შესწავლა
 • პროგრამული კოდებისა და ალგორითმების შესწავლა

მიკროკონტროლერი arduino და მისი კომპონენტები:

 • წნევის, ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორებით ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ეკრანზე გამოტანა
 • ულტრაბგერითი სენსორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა
 • ფოტორეზისტორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა

მიკროკონტროლერ arduino-სა და მისი კომპონენტების გამოყენებით STEM პროექტების შესრულება (ირჩევ ერთერთს):

 • STEM პროექტი ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და მათემატიკის  მიმართულებით
 • ინტერდისციპლინარული STEM პროექტები ერთდროულად სხვადასხვა დისციპლინის გათვალისწინებით

დამატებითი ინფოსთვის

ქვესათაური

სატესტო ტექსტი, რომელიც ემსახურება ვიზუალური ილუზიის შექმნას, რათა უკეთესად დავინახოთ როგორი იქნება ეს ელემენტი რეალური ტექსტის გამოყენების დროს.

კურსის შინაარსი

კურსი მოიცავს შემდეგ სასწავლო ერთეულებს

რეგისტრაცია და სკოლაში მოხვედრის დეტალები

 • ელექტრული მუხტი და ელექტრული დენი;
 • ელექტრული ძაბვა, წინაღობა, ომის კანონი, ელექტრული სიმძლავრე;
 • ელექტრული წრედის კომპონენტები, მიმდევრობითი და პარალელური შეერთება, შერეული შეერთება;
 • ნახევარგამტარები და მათი გამოყენება ტექნოლოგიებში;

Tinkercad პლათფორმის შესწავლა და გამოყენება

 • ელექტრული წრედის კომპონენტების შესწავლა და  საზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპის გაცნობა Tinkercad-ში;
 • მიკროკონტროლერ arduino-ს მუშაობის პრინციპის შესწავლა;
 • პროგრამული კოდებისა და ალგორითმების შესწავლა;

მიკროკონტროლერი arduino და მისი კომპონენტები

 • წნევის, ტემპერატურისა  ტენიანობის სენსორებით ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ეკრანზე გამოტანა;
 • ულტრაბგერითი სენსორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა;
 • ფოტორეზისტორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა;

მოსწავლე აკეთებს არჩევანს:

 • STEM პროექტი ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და მათემატიკის  მიმართულებით;
 • ინტერდისციპლინარული STEM პროექტები (ერთდროულად სხვადასხვა დისციპლინის მონაწილეობით);