რა უნდა იცოდე STEM სკოლის შესახებ

STEM სკოლა საქართველოს ბანკისა და კომაროვის სკოლის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტია. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ხელმისაწვდომობასა და პოპულარიზაციას.

პირველად საქართველოში მე-7, მე-8, მე-9 კლასის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა, გაიარონ 1-წლიანი სასწავლო კურსი ონლაინ, STEM მიმართულებით და მიიღონ სერტიფიცირებული, აკადემიური, ხარისხიანი თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნა.

მეცნიერება

STEM პროექტების განხორციელება გვეხმარება აღმოვაჩინოთ და შევისწავლოთ ბუნების კანონზომიერებები, იმისათვის რომ ეს ცოდნა ადამიანების საკეთილდღეოდ გამოვიყენოთ

ტექნოლოგია

ტექნოლოგიების შექმნა გვიმარტივებს ყოველდღიურობას და ხელშესახებს ხდის იმას, რაც ადამიანისთვის მხოლოდ ფანტაზიის ნაყოფი შეიძლება ყოფილიყო

ინჟინერია

ინჟინერია ბუნების კანონზომიერებების პრაქტიკული დანიშნულებით გამოყენებასა და შესაბამისი ტექნოლოგიების შექმნაში გვეხმარება

მათემატიკა

მათემატიკური უნარები და ლოგიკური აზროვნება  ბუნების მოვლენების აღწერის,  ალგორითმების შემუშავებისა და ინჟინრული პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობას გვაძლევს

რა არის STEM სკოლის უპირატესობები?

 • STEM სკოლა შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო საბაზისო ცოდნა ელექტროინჟინერიასა და პროგრამირებაში, ფუნქციურად გამოიყენო მიღებული გამოცდილება და დამოუკიდებლად განაგრძო განვითარება
 • STEM სკოლაში სასწავლო პროცესსა და სწავლების ხარისხს მართავს კომაროვის სკოლა − შენი მასწავლებლები იქნებიან STEM სწავლების გამოცდილების მქონე კომაროვის პროფესიონალები
 • STEM სკოლის კურიკულუმი ინდივიდუალური, დასავლური საგანმანათლებლო პრინციპებისა და გამოცდილების მიხედვითაა შემუშავებული
 • სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მიიღებ სერტიფიკატს
 • STEM სკოლა განკუთვნილია 201 მოსწავლისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელთაგან 63 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლეს, სწავლა სრულად დაუფინანსდა საქართველოს ბანკის მიერ.
 • STEM სკოლაში სწავლა შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად, დისტანციურ რეჟიმში ყოველ შაბათ დღეს.

ინფორმაცია რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის შესახებ

როგორ უნდა გაიარო რეგისტრაცია?
 • STEM სკოლაში მოხვედრას შეძლებ, თუ ხარ მე-7, მე-8, მე-9 კლასის მოსწავლე საქართველოს მასშტაბით ან ცხოვრობ საზღვარგარეთ და კარგად იცი ქართული ენა
 • პროექტში მოსახვედრად 2022 წლის შემოდგომის სემესტრში ფიზიკასა და მათემატიკაში შენი ნიშანი არ უნდა იყოს 9-ზე ნაკლები (რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინო ნიშნების ფურცელი, დადასტურებული სკოლის ბეჭდით)
 • STEM სკოლაში მოსწავლეთა რეგისტრაცია დაიწყება 17 თებერვალს და გაგრძელდება 3 მარტის ჩათვლით
 • პროექტში მოსახვედრად ჩაგიტარდება ტესტირება, რომელიც შეამოწმებს შენი ლოგიკური აზროვნების უნარს, ალგორითმულ აზროვნებასა და მათემატიკის ცოდნას
 • ტესტირება ჩატარდება ონლაინ, ჩართული ვიდეოკამერებით (ტესტირების თარიღი გეცნობება რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელფოსტაზე)
 • STEM სკოლაში ერთი თვის სწავლის ღირებულება 100 ლარია
როგორია სასწავლო პროცესი?
 • STEM სკოლაში სასწავლო პროცესი ორ მოდულად იყოფა:
  • 1. პირველი მოდული 18 მარტს დაიწყება და ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება
  • 2. მეორე მოდული 15 სექტემბერს აიღებს სტარტს და 2024 წლის იანვრის ბოლოს დასრულდება
 • გაკვეთილები ჩატარდება კვირაში ერთხელ − შაბათობით 2 სმენად, საიდანაც აირჩევ შენთვის სასურველ პერიოდს 
  • 1. პირველი სმენა 10:00-დან 13:00 სთ-მდე იქნება
  • 2. მეორე კი 14:00 სთ-ზე დაიწყება და 17:00 სთ-ზე დასრულდება
 • შაბათობით ჩატარდება 4 გაკვეთილი, თითოეული კი 40 წუთს გაგრძელდება
 • მთლიანი სასწავლო კურსი, ორივე მოდული, გულისხმობს 32 სასწავლო დღეს, ანუ 32 შაბათს
 • გაკვეთილები გაიმართება ონლაინ, პლატფორმა თიმსის გამოყენებით
 • STEM სკოლაში სწავლისთვის უზრუნველყოფილი უნდა გქონდეს ხარისხიან ინტერნეტსა და ლეპტოპზე / კომპიუტერზე ხელმისაწვდომობა
 • სახელმძღვანელოებსა და ელექტრონულ საგანმანათლებლო რესურსებს STEM სკოლა მოგაწვდის
რას ისწავლი?

STEM სკოლის სრული კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს

ელექტრობის საწყისები:

 • ელექტრული მუხტი და ელექტრული დენი
 • ელექტრული ძაბვა, წინაღობა, ომის კანონი, ელექტრული სიმძლავრე
 • ელექტრული წრედის კომპონენტები, მიმდევრობითი და პარალელური შეერთება, შერეული შეერთება
 • ნახევარგამტარები და მათი გამოყენება ტექნოლოგიებში

Tinkercad პლატფორმის შესწავლა და გამოყენება:

 • ელექტრული წრედის კომპონენტების შესწავლა და საზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპის გაცნობა Tinkercad-ში
 • მიკროკონტროლერ arduino-ს მუშაობის პრინციპის შესწავლა
 • პროგრამული კოდებისა და ალგორითმების შესწავლა

მიკროკონტროლერი arduino და მისი კომპონენტები:

 • წნევის, ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორებით ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ეკრანზე გამოტანა
 • ულტრაბგერითი სენსორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა
 • ფოტორეზისტორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა

მიკროკონტროლერ arduino-სა და მისი კომპონენტების გამოყენებით STEM პროექტების შესრულება (ირჩევ ერთ-ერთს):

 • STEM პროექტი ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და მათემატიკის  მიმართულებით
 • ინტერდისციპლინარული STEM პროექტები ერთდროულად სხვადასხვა დისციპლინის გათვალისწინებით

დამატებითი ინფოსთვის

ქვესათაური

სატესტო ტექსტი, რომელიც ემსახურება ვიზუალური ილუზიის შექმნას, რათა უკეთესად დავინახოთ როგორი იქნება ეს ელემენტი რეალური ტექსტის გამოყენების დროს.

კურსის შინაარსი

კურსი მოიცავს შემდეგ სასწავლო ერთეულებს

რეგისტრაცია და სკოლაში მოხვედრის დეტალები

 • ელექტრული მუხტი და ელექტრული დენი;
 • ელექტრული ძაბვა, წინაღობა, ომის კანონი, ელექტრული სიმძლავრე;
 • ელექტრული წრედის კომპონენტები, მიმდევრობითი და პარალელური შეერთება, შერეული შეერთება;
 • ნახევარგამტარები და მათი გამოყენება ტექნოლოგიებში;

Tinkercad პლათფორმის შესწავლა და გამოყენება

 • ელექტრული წრედის კომპონენტების შესწავლა და  საზომი ხელსაწყოების მუშაობის პრინციპის გაცნობა Tinkercad-ში;
 • მიკროკონტროლერ arduino-ს მუშაობის პრინციპის შესწავლა;
 • პროგრამული კოდებისა და ალგორითმების შესწავლა;

მიკროკონტროლერი arduino და მისი კომპონენტები

 • წნევის, ტემპერატურისა  ტენიანობის სენსორებით ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ეკრანზე გამოტანა;
 • ულტრაბგერითი სენსორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა;
 • ფოტორეზისტორით ინფორმაციის მიღება და პროცესების მართვა;

მოსწავლე აკეთებს არჩევანს:

 • STEM პროექტი ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და მათემატიკის  მიმართულებით;
 • ინტერდისციპლინარული STEM პროექტები (ერთდროულად სხვადასხვა დისციპლინის მონაწილეობით);